Bokantaj ek man Gagy ERIAL

Mardi 10 Mé an CDI-a, nou vini wè ek kouté an madam ki vini prézanté an liv i matjé asou Gwo-mon.

Sé man Gaby ERIAL, an moun Gwo-mon. I koumansé pa présenté ko’y, apré i mandé nou ki koté nous ka rété pou rakonté-nou istwa kartié-nou istwa et soutou di kisa non kartié-a ka vini.

Kontel kartié « Rivière Lézarde » ka vini di fet i té ni ziguàn adan lariviè-a. I eksplitjé-nou poutji non komin-lan sé sa, padavwa i ni anlo mon.

Nou aprann ke primié lantoupriz yawout sé Gwo-mon i fet. Ni yonndé tit fanmi’y Gwo-mon ka vini di sé esklav-la yo afranchi ek yo ba yo an tit épi an non, ki rété jodijou. Kontel « Marie-Calixte, Bonne chose ».

Nou twouvé sa entérésan ek potalan padavwa nou dékouvè listwa komin-nou ek kilti péyi-nou.

Tan-an té kout pas nou pa ni tan pozé késion. Nou té pou li an ti moso adan liv-la ba’y mé nou pa ni tan

Les élèves de 3ème option créole